Vereniging


Vereniging Scouting Jeanne d’Arc Susteren bestaat alle jeugdleden + kaderleden die samen het spel van scouting spelen. Om dit mogelijk te maken zijn wij georganiseerd in een groepsvereniging waarbinnen alles georganiseerd wordt om dit scoutingspel mogelijk te maken.

Binnen de groepsvereniging is het de groepsraad die beslist over alle activiteiten die wij ondernemen. Speltakleiding, bestuur en oudervertegenwoordiging zijn lid van de groepsraad. Jeugdleden zijn per leeftijdscategorie vertegenwoordigd door een ouder.
Het verenigingsbestuur, dat onderdeel uitmaakt van de groepsraad, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de Groepsvereniging Scouting Jeanne d’Arc Susteren.

Het vereningsbestuur bestaat uit zeven leden:

Voorzitter:Jan Fuchs
Secretaris:Veronique van den Biggelaar
Penningmeester:Kristel van de Ven
Groepsbegeleider:Ron Geraerts
Bestuurslid Communicatie:Lisa Wolters
Bestuurslid Algemeen: Jolanda Hoogakker

Alle bestuursleden worden gekozen door de groepsraad.

Overige functies binnen onze vereniging:

Gegevensbeheerder:Veronique van den Biggelaar

 

Beheerstichting


Naast de vereniging kent Scouting Jeanne d’Arc Susteren ook een beheerstichting, die ten doel heeft behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling door de financiële en materiële belangen met betrekking tot de eigendommen van de vereniging te behartigen.
De beheerstichting Scouting Jeanne d’Arc Susteren tracht dit doel te bereiken door zorg te dragen voor het gebouw en terrein aan de Spoorstraat 2a te Susteren. Daarnaast behoren de verhuur van het pand en het aanvragen en geldig houden van de gebruiksvergunning tot de taken van de beheerstichting. Hoofdgebruiker van het gebouw is natuurlijk Scouting Jeanne d’Arc Susteren zelf. Daarnaast word ook verhuurd aan andere verenigingen.
Het bestuur van de beheerstichting is samengesteld uit ouders en deskundigen en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 tot 4 algemene bestuursleden.

Het bestuur van de beheerstichting bestaat uit vijf leden:

Voorzitter:Ron Hoofwijk
Secretaris:Niels Bloemendaal
Penningmeester: Yacintha Bloemendaal
Bestuurslid: 
Bestuurslid: 
Bestuurslid: 
WebTeam

line

Copyright © 2011-2022 Scouting Jeanne d'Arc Susteren, All Rights Reserved ¦ Disclaimer
Design by FlexZa Design ¦ Powered by WordPress

wagggs.org scouting.nl scout.org