Scouting Jeanne d’Arc Susteren gaat het Verkennersgebouw aan de “Zwarte weg” renoveren. Het is direct na de tweede wereldoorlog, in 1948, door inzet van ouders op initiatief van de congregatie van de Nederlandse Lazaristen gebouwd. In 1986 vond de laatste verbouwing plaats.  Met deze site willen we u op de hoogte brengen van het hoe en waarom van deze renovatie.

Het waarom komt voort uit het feit dat dit bestaande gebouw, gelegen aan de Spoorstraat niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet en voor een deel beschadigd is, waardoor gebruik niet meer verantwoord is.

Door een wervelwind in de zomer 2010 zijn een tweetal bomen op het gebouw terecht gekomen. Met als gevolg enkele gaten in het dak en een scheur in de muur. Gebruik van het gebouw was hierdoor niet langer verantwoord, waardoor het gebouw leeg kwam te staan. Dit alles maakte een aanpassing c.q. vernieuwing van ons scoutinggebouw in Mariaveld, zowel van buiten als ook van binnen, dus dringend noodzakelijk.  Met de renovatie willen we het ook voor scouts met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking mogelijk maken aan scouting deel te nemen. Een derde reden is dat in onze visie medegebruik van onze faciliteiten een belangrijke voorwaarde is om Scouting meer te integreren in de huidige maatschappij. Wij willen ons gebouw dan ook open stellen voor diverse groepen zoals,  buurtvereniging, ouderengroepen, jeugdwerk en de zorg.

Het spreekt vanzelf dat deze bouw niet uit eigen middelen gefinancierd kan worden. Naast de eigen inbreng zoeken we nog naar sponsoren die zich bereid verklaren aan dit project een bijdrage te geven. Ook benaderen we fondsen met het verzoek om financiële ondersteuning.

Last but not least zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor hand- en spandiensten en vakmensen die ons willen helpen met de realisatie van onze plannen. Begin maart starten we met de renovatie van het gebouw aan de buitenzijde.

Mocht u verdere informatie willen hebben kunt u contact opnemen met de Stichting via renovatie@scoutingjeannedarc.nl.

 

WebTeam

line

Copyright © 2011-2022 Scouting Jeanne d'Arc Susteren, All Rights Reserved ¦ Disclaimer
Design by FlexZa Design ¦ Powered by WordPress

wagggs.org scouting.nl scout.org