Organisatie

Scouting Jeanne d’Arc Susteren is een, door Scouting Nederland, erkende groepsvereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Onze groepsvereniging maakt deel uit van Scouting Regio Westelijke Mijnstreek.

Organisatorisch ziet dat er als volgt uit:

Verantwoordelijkheden groepsbestuur:

  • Voorbereiden en uitvoeren van het groepsbeleid
  • Zorg dragen voor de financiële planning en controle
  • Bijhouden van een groepsadministratie
  • Bewaken van kwaliteit van het scoutingspel
  • Representeren van de vereniging zowel intern als extern

Verantwoordelijkheden groepsraad

  • Besluiten nemen
  • Coördineren van de activiteiten van de speltakken
  • Goedkeuren van het beleid van in de Groepsvereniging o.a. meerjarenplan en jaarplan
  • Controleren van de uitvoering van het beleid en andere gemaakte afspraken

Onze groepsvereniging wordt ondersteund door twee (Beheer-)Stichtingen, te weten Beheerstichting Scouting Jeanne d’Arc Susteren (buitenlocatie) en Stichting Scouting Susteren (HK).

Deze (beheer-)stichtingen staan ten dienste van de groepsvereniging en beheren, onderhouden en verhuren de gebouwen en de bijbehorende terreinen.