Over ons

Onze geschiedenis

15 augustus 1946 werd door Pater Gerrit Coenen met de padvinderij begonnen met een verkennersgroep onder de naam Koning Lodewijkgroep Mariaveld (K.L.M.) Het onderkomen was gevestigd in een klaslokaal van de Jozefschool (nu de Kompenie). 23 Maart 1947 werd de Koning Lodewijkgroep Mariaveld officieel opgericht. Pater Coenen werd geïnstalleerd als Aalmoezenier en Wim Hoofwijk tot Groepsleider en Hopman. 14 Maart 1948 werd pater Berghs de nieuwe aalmoezenier van de Koning Lodewijkgroep Mariaveld. De verkenners verhuisden in dat jaar voor korte tijd naar een nieuw onderkomen en wel aan de IJsstraat, in het gebouw, wat later de Lodafabriek werd.

Samen met de ouders van de Verkennersgroep werd aan een nieuw onderkomen gebouwd. Medio 1949 werd het scoutinggebouw (H.K.) opgeleverd. Door de burgemeester Muris werd de 1e steen gelegd van het Hoofd Kwartier aan de Spoorstraat, dat toen nog de “Zwarte Weg” heette. De groep maakte een grote bloei door.

Jeanne d’Arc-groep Mariaveld

Toch duurde het nog enkele jaren voordat er met een meisjesgroep gidsen van start werd gegaan. Na vele voorbereidingen, zoals het zoeken van leiding en huisvesting, was het dan eindelijk zo ver.

Omdat het in die tijd ondenkbaar was om meisjes en jongens in een gebouw (H.K.) onder te brengen, leverde het onderkomen nog enkele problemen op. Pater Coenen nam de taak op zich om de gidsen een passend hoofdkwartier te bezorgen en de groep te begeleiden. 14 augustus 1954 was gekozen als startdatum, maar een gebouw (H.K). was er nog niet.

Zo vond de eerste groep plaats op de wei achter het patronaat. De leiding van de gidsengroep bestond uit Martha Hos, Truus Wolters en Dora Huijs.

Het vroegere K.J.V. (Katholieke Jonge Vrouwen) gebouw, dat eigendom van de kerk was, maar ook enkele kamers had verhuurd aan het  gezin Kleuskens, zou in orde gemaakt worden als H.K. voor de gidsen. Einde oktober 1954 betrok de gidsengroep een deel van dit gebouw. De groep telde inmiddels 30 leden. De gidsengroep had als naam gekozen Jeanne d’Arc. Vernoemd naar het boerenmeisje Jeanne d’Arc (1412-1431) uit het kleine Franse dorpje Domrémy. Deze naam was door de groep gidsen zorgvuldig gekozen vanwege de moed en het doorzettingsvermogen van dit meisje, dat de oorlog overwon met het Franse leger tegen de Engelsen.

Ze was nog geen 17 jaar oud toen “stemmen” die van God kwamen, haar het bevel hebben gegeven Orléans, dat door de Engelsen bezet werd, te bevrijden. Ze overtuigde commandant Baudricourt met moeite overtuigde van haar roeping, om Orléans te ontzetten en kroonprins Karel VII ter kroning naar Reims te voeren.  Ze kon niet lezen noch schrijven. Op haar 13e kreeg ze reeds een aantal visioenen. Omdat Jeanne zich had voorgenomen maagd te blijven, trok ze mannenkleren aan. In de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk werd deze Jeanne een nationale heldin. Op 30 mei 1431 werd ze onder druk van de Engelsen ter dood veroordeeld. Het moedige 19-jarige meisje liet het leven op de brandstapel in Rouaan. Dertig  jaar na haar dood, in 1456, werd het vonnis herroepen en Jeanne, als nationale heldin, onschuldig verklaard. Ze is in Frankrijk meer een nationaal symbool, dan een heilige.

De gidsengroep evenals de verkennergroep waren niet meer weg te denken uit  het verenigingsleven van Mariaveld. Beide groepen lieten geregeld van zich horen en maakten een grote bloei door. Zij waren in die tijd streng gescheiden en hadden hun eigen aalmoezenier Ook de hadden de gidsen en verkenners hun eigen overkoepelend orgaan. De verkenners waren aangesloten bij de Katholieke Verkenners (KV), de gidsen waren aangesloten bij de Nederlandse Gidsen Beweging (NGB).

Eind jaren 60, begin jaren 70 raakte de gidsengroep in een dip. Het H.K. voor de gidsen  moest plaats maken voor de Reinoud van Gelderstraat die werd aangelegd. Ook de verkennersgroep kreeg het zwaar. Door studie e.d. stopte de leiding van de verkenners. De gidsen en haar leiding sloten zich aan bij de gidsengroep van Albricus in Oud-Susteren. Even geen gidsen en verkenners in Mariaveld.

Scouting nu ook in Mariaveld

Door een landelijke fusie op 6 januari 1973 tussen de Katholieke Verkenners ( KV), de Nederlandse Gidsen Beweging (NGB) de Nederlandse Padvinders Gilde (NPG) en de Nederlandse Padvindersvereniging (NPV) ontstaat Scouting Nederland. Uniformen werden moderner en er mochten zelfs gemengde speleenheden worden gedraaid.
De gidsen en haar leiding die tijdelijk bij Albricus in Oud Susteren waren gegaan, wilden Scouting ook in Mariaveld starten. Na een jaar plannen maken werd het oude verkennersgebouw aan de Spoorstraat opgeknapt en op 15 december 1978 wordt Scouting in Mariaveld geboren. Er wordt gestart met 8 gidsen en 6 kabouters die als Scouting Jeanne d’Arc Mariaveld opnieuw van start gingen. De leiding werd gevormd door Mariet Hamers, Miep Pernot, Ria v.d. Laar, Gemma Damen en An Ophelders als groepsvoorzitter. Een jaar later was er ook een speltak verkenners o.l.v. Jo Klinkenberg en een welpengroep o.l.v. Carlie Craenen.

Tijden veranderen en Scouting bleef niet achter. De Stichting diende Vereniging te worden. Zo werd Vereniging Scouting Jeanne d’Arc Mariaveld geboren. De Stichting werd eveneens volgens de richtlijnen van Scouting Nederland gewijzigd in Beheerstichting Scouting Jeanne d´Arc Mariaveld.

Ondanks de dips en tegenslagen hadden we bewezen en lieten ze fier van zich spreken. Ze had weer haar eigen plekje binnen het verenigingsleven weten te heroveren. Zo heeft Scouting Jeanne d’Arc haar vaste grote activiteiten, die een grote bekendheid genieten. De jaarlijkse carnaval revueavonden met uitroeping van eigen prins en prinses, paasmandjes brengen naar bejaarde mensen en zieken, actie heitje-voor-een-karweitje, Jeanne d’Arc-dag, poelendag en niet te vergeten ‘De Regionale Scouting Wedstrijden’. Ook organiseren we kampen, Joti (Jamboree On The Internet), sinterklaas- en kerstviering en uiteraard de wekelijkse opkomsten. Een team van vrijwilligers staat wekelijks klaar om de kinderen gezellige en leerzame avonden te bezorgen.

Woensdag 14 juli 2010 is een zwarte dag in de geschiedenis van de Scouting. Aan het einde van de middag pakten donkere wolken zich samen. Een zuidooster storm raasde over gebouw. Bomen werden uit de grond gerukt en vielen her en der over het veld. Ook kwam er een boom op het gebouw en sloeg hiermee een bres in het dak. Gelukkig gebeurde dit tijdens de vakantieperiode en was er niemand in het gebouw. Even waren we landelijk nieuws.

Onmiddellijk werd overleg met de scoutinggroep in Oud Susteren opgestart om de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting samen met hen te bespreken. Beide Groepsraden besloten tot een gezamenlijke seizoen opening. Leiding en leden van Scouting Jeanne d´Arc Mariaveld werden ondergebracht in het gebouw in Oud Susteren. Tevens werden gesprekken gevoerd om tot samengaan van beide scoutinggroepen te komen en een intentieverklaring getekend. In datzelfde jaar werd besloten om de leden van beide scoutinggroepen in één vereniging onder te brengen. De jeugdleden van Stichting Scouting Susteren werden dan ook overgeschreven naar de vereniging Scouting Jeanne d´Arc Susteren.

Toekomst van Scouting in Susteren

Onder leiding van Ad van Mierlo en Jan Mulders is besloten het voorste deel van het gebouw in Oud/Susteren, dat door verzakking moest worden afgebroken, te herbouwen. Hiervoor heeft de gemeente in haar najaarsbegroting een bedrag groot  € 85.000 beschikbaar gesteld.

Aangezien Scouting ook nog altijd gehuisvest is in het oude verkennershome in de wijk Mariaveld, dat dateert uit 1949, is de groep nog altijd in zwaar weer. Het buitenterrein met gebouw in Mariaveld is immers niet in de financiële tegemoetkoming van gemeente hierbij niet meegenomen. Het terrein is met hulp van vrijwilligers opgeknapt en ligt er uitstekend bij. Het gebouw verkeerd nog altijd in zorgelijke staat. Gelukkig begint er aan de horizon weer een lichtje te schijnen en we hebben goede hoop dat Jeanne d’Arc ook deze strijd zal winnen. Wij hebben haar, zoals u kunt lezen, bewust als groepspatrones gekozen.